Tarieven

Algemeen

Advocaat Jasper Bolle hanteert een transparant beleid omtrent de aanrekening van de kosten en het ereloon. 


Niet elke inspanning van het kantoor dient vergoed te worden. Een kleine inlichting of eerste studie van uw dossier is principieel gratis. 


Daarnaast wordt nagegaan of de kosten en het ereloon gedekt worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar. 


Indien er geen tussenkomst in rechtsbijstand mogelijk is, wordt aan het begin van het dossier een overeenkomst op maat met u gesloten.


Het eindtarief wordt bepaald door het ereloon, de dossier- & verplaatsingskosten, alsook de gerechtskosten en uitgaven.


Abonnementsformule

Het kantoor biedt de mogelijkheid aan om via een abonnementsformule te werken, op maat van uw onderneming. 


Dit abonnement omvat tegen een vast tarief voor een bepaalde periode een all-in service.


Op eenvoudig verzoek kan een voorstel op maat voor uw onderneming uitgewerkt worden.

Eindtarief

 • Ereloon: Het ereloon wordt berekend op basis van de tijd die door het kantoor aan een dossier wordt gewerkt. Principieel wordt gewerkt met een vooraf overeengekomen uurtarief. In bepaalde gevallen kan ook overeengekomen worden om het ereloon te berekenen als een percentage van de waarde van een zaak. Tot slot kan ook gewerkt worden met een vooraf bepaald forfaitair ereloon.
 • Dossier- en verplaatsingskosten: Dit betreffen kostenposten met een vast tarief. Deze posten zijn: 
  • Forfait openen, aanleggen & archiveren dossier (30 EUR)
  • Forfait fotokopies, fax, telefoon & e-mail (50 EUR)
  • Briefwisseling (12 EUR/pagina)
  • Gerechtelijke akten: besluiten, dagvaardingen, verzoekschriften,... (15 EUR/pagina)
  • Verplaatsingsvergoeding (0,50 EUR/km)
  • Aangetekende zendingen (12 EUR/zending)
 • Gerechtskosten en uitgaven: dit heeft betrekking op de sommen die het kantoor heeft voorgeschoten (gerechtsdeurwaarderskosten, griffiekosten, vertalingen,...)